Southern Economics Association hade nyss sin årliga konferens i New Orleans, en av mina favoritstäder. Här kommer de sedvanliga minisammanfattningarna av papper jag stötte på under konferensen. Som vanligt gäller att konferenspresentationer inte är publicerad forskning, jag kan ha missuppfattat presentationen, och det jag ser dom det mest intressanta med en presentation behöver inte vara vad författarna själva anser vara huvudresultatet.
Några av de presentationer jag fann intressanta:
Harwell & Eckel, "Did the Ice Bucket Challenge Drain the Philanthropic Reservoir?" Välgörenhetskampanjer som Ice-bucket challenge har en effekt på givandet till den kampanjens ändamål - men det förklaras helt av en omallokering från annat givande.
Norton & White, "An Experimental Investigation of Effective Marginal Tax Rates, Poverty Traps, and Inequality": Det finns en dokumentär (Waging a living) samt en artikel i Slate nov 2013 (som jag dock inte hittat) som dokumenterar effekter av marginaleffekter i det amerikanska skatte/bidragssystemet. Kraftiga marginaleffekter spelarroll ungefär som väntat i detta lab experiment.
Ed Lopez: The Evolution of Federal Budget Rules and the Effects on Fiscal Policy: How Informal Norms Have Trumped Formal Constraints: Formal constraints i budgetprocessen i USA har oftast misslyckats pga informella normer.
Jarvis: "Individual Determinants of Homelessness: A Preference Elicitation Approach" Hemlösa (egen datainsamling i USA) har lägre riskaversion och högre diskontering av framtiden än icke-hemlösa (extensive margin) men dessa två tycks inte spela roll för hur länge och hur ofta man är hemlös (homelessness intensity). Bonusresultat: Fysisk huvudskada ökar risken för hemlöshet tämligen markant (vilket även tidigare medicinsk forskning funnit).
Paul Mueller, "Did the 2008 financial crisis require a bailout?" Kikar man på aktiekurser kom de verkliga problemen i USA inte i samband med Leemans konkurs, utan när TARP anonnserades.
"Was Jane Jacobs Right? Urban Form and City Crime Levels" Jacobs "was sort of right" - det tycks vara mindre av viss brottslighet där det finns utspridd kommersiell aktivitet - men killen behöver få in data från fler städer för att veta, och det beror på typen av crime. Bonus: Det finns en sajt - walkscore.com - som rankar städer efter walkability.
Konferensens enda plenarysession gavs av Raj Chetty på temat equality of opportunity. Det var både till innehåll och form ett utmärkt anförande. Amerikaner kan förbättra sina barns inkomstpotential rejält genom att flytta till rätt bostadsområde - men man bör flytta innan barnet är 10. Även fördelningen varierar: Boston och San fransico är båda bra i genomsnitt, men variationen är större i San Fransisco. Men vad gör ett område bra? Observerbara egenskaper såsom skolor och segregation förklarar bara en liten del.
Filiz, "It Pays Off to be Blond in a Non-Blond Neighborhood: Eye Color, Hair Color, Ethnic Composition and Starting Wages"Att vara blond är korrelerat med 5% högre lön - men bara för kvinnor.
Duncan mfl, "The Economics of Breaking Bad" Många ekonomiska grundbegrepp kan illustreras med scener ur Breaking Bad. Idén verkar dock inte helt ny.
Jag lärde mig också att det finns en inverse hyperbolic sine transformation som är smidigare än log-transformationen och som borde användas oftare. Här är en rant och förklaring. Poängen är att den transformerar data på ungefär samma sätt som logaritmen, men man slipper det opraktiska att den går mot minus oändligheten när man närmar sig noll.

Burgare åts på Port of Call och på Yo Mamas. Den senare trots allt lite godare, även om det är svårt att kontrollera för miljön som är sådan att få konferensdeltagare letar sig dit. Lyckades undvika att beställa burgaren med jordnötssmör för tredje gången i rad, och valde istället Chili Cheddar Burger. Mumsig.

Bonus: På Newark airport åt jag en tryffelburgare som inte heller gick av för hackor.