Resesajt: Ju mer du reser, desto mer litar du på andra människor
Forskare: man ska vara medveten om att tilliten troligen påverkar ens resande ... de som litar mer på folk i allmänhet också är mer benägna att resa
Rubriksättare: Resande får dig att lita mer på människor.