Här är senaste Svd-krönikan, publicerad måndag 12 oktober. För källor och bakgrundsmaterial, se detta blogginlägg. Ett resonemang om äganderättens konsekvenser har tillkommit jämfört med blogginlägget:
Väldefinierade äganderätter som upprätthålls av en rättsstat är en av de viktigaste förklaringarna till länders välstånd. När människor är överens om vem som äger vad, kan handel och samarbete uppstå där det annars skapas bråk och konflikter. Värdet av att äga något urholkas om brott mot äganderätten inte får några påföljder. Oklarheter kring äganderätten riskerar därför att påverka oss alla, inte bara de drabbade i de just nu aktuella fallen.
För den som vill läsa mer om detta finns mängder av lästips. Två exempel:
  • Bergh, Andreas. 2015. Den kapitalistiska välfärdsstaten, 4e uppl. (särskilt kap 2)
  • Waldenström, Daniel. 2005. "Privat Äganderätt Och Ekonomisk Tillväxt." i Äganderättens Grunder Och Konsekvenser, Berggren och Karlson (red.) Stockholm: Ratio.