Källor:
Fakta om Airbnb:s uppkomst är hämtade från Botsman & Rogers (2011) som är en läsvärd introduktion till delningsekonomin.
Här är skatteverkets information om beskattning av intäkter från andrahandsuthyrning.
I övrigt är det ingen faktaspäckad krönika. Det återstår att se om jag får rätt i mina prediktioner:
  • Bostadsrättsföreningars hållning gentemot Airbnb-uthyrning kommer att vara efterfrågad information, som mäklare därför kommer att tillhandahålla.
  • En tillåtande hållning kommer att göra lägenheter mer lättsålda (dvs öka värdet).
Jag avslutar dock krönikan med att öppna för att jag kanske har fel på den andra punkten:
Med tanke på dessa tjänsters popularitet gissar jag att en tillåtande hållning mot korttidsuthyrningar kommer att öka lägenhetspriset på samma sätt som ett avklarat stambyte eller en snabb internetuppkoppling. Det är en gissning, inte en prognos. Jag kanske underskattar människors betalningsvilja för att slippa okända som inte hälsar i trappuppgången.
Uppdatering 24 sept: Även min IFN-kollega Martin Ljunge skriver om Airbnb - i Expressen:
Studenter utnyttjar sällan sina bostäder året runt. De har längre och kortare lov, och de är ibland bortresta på helger för att besöka familj och vänner. Många studenter använder inte sina lägenheter under sommaren då efterfrågan på tillfälligt boende är som högst. Alla skulle kunna vinna på att utnyttja denna resurs bättre.