I senaste numret av Ekonomisk debatt gör Herman Donner, Peter Englund och Mats Persson en beräkning av vad marknadshyror skulle innebära för olika hyresgäster i Storstockholm. Genom att använda priserna för bostadsrättslägenheter (där inga prisregleringar råder) kan de uppskatta vad marknadshyran skulle bli, och detta kombineras med uppgifter över var olika typer av hushåll bor. Resultatet blir att 70 procent av hushållen skulle få hyreshöjningar på ungefär 2000 [korrigerad siffra] kronor i månaden, medan de 30 procent med högst inkomster skulle få hyreshöjningar med 3000-5000 kronor i månaden.
Skillnaden är ännu större om man delar in hushållen med avseende på var man bor: 70 % av församlingarna får hyres höjningar på ca 1000 kr, 30% får mellan 3000 och 5000.
Ur artikeln:

Dessa beräkningar tyder alltså på att det finns mycket goda möjligheter att skapa en effektivare bostadsmarknad på ett fördelningsmässigt acceptabelt (och enligt vissa t o m önskvärt) sätt.