Tongångarna från Davoseliten har på senare år utmärkts av en retorik kring att göra om kapitalismen. Grundaren av dessa möten, Klaus Schwab, har ihop med Peter Vanham formulerat det som att en stakeholder capitalism (intressentkapitalism) måste ersätta en tidigare shareholder capitalism (aktieägarkapitalism) [...]

Intressentkapitalismen utmärker sig på två sätt. Dels ska alla slags intressenter som påverkas av ett företags verksamhet kunna ha ett inflytande, inte bara ägarna. Det handlar om exempelvis anställda, kringboende, kommunen etc. Dels ska företag verka inte bara för vinstutdelning, utan även för bredare mål som samhällens hälsa och välstånd och hänsyn till planeten, miljön och kommande generationer. [...]

Intressentteorin kan låta pluralistisk, men bygger på motsatsen. Det är i slutänden någon som samordnar andras inkommande önskemål och balanserar dem mot varandra. [...] Vilka är intressenter mer specifikt? Om man ska vara lite krass: Andra från samma tjattrande klass. De har förvisso varierande representationshattar och agendor, men är på många sätt lika i tankesätt och bakgrund och är ofta som nämnt handplockade uppifrån snarare än med mandat underifrån

Jesper Ahlin Marceta kritiserar arkitektupproret:
På sin hemsida påstår upprorsmakarna – för så får man väl kalla dem – att de är en "folkrörelse". Anhängare skriver debattartiklar där de förespråkar en "folkligt förankrad arkitektur" och frekventerar sociala medier med liknande anspråk på "folklighet".

Därmed upprättas en politisk konfliktlinje med "folket" på ena sidan. Sådana konfliktlinjer är sällan konstruktiva. För de som står på andra sidan blir underförstått "folkfiender" – i det här fallet arkitekter, kommunpolitiker, progressiva opinionsbildare och andra.

De kallas av de mest propagandistiska upprorsmakarna för "eliten". Men, som så ofta när det kommer till populistiska rörelser, är Arkitekturupproret inte "folkligt" och dess förespråkare representerar inte "folket".

Visst finns det vissa likheter mellan dessa debattinlägg, trots att de rör två helt olika områden?