Under hösten har jag - utöver mitt vanliga poddande med Joakim Wernberg - gjort tre poddar för public affairs-institutet vid Lunds universitet. Följande intressanta personer har jag talat med:
Fredrik NG Andersson om penningpolitik, skuldsättning, stabiliseringspolitik och MMT.
Peter Dahlgren om filterbubblor, ekokammare och polarisering.
Linda Weidenstedt om gigekonomi och matkurirer
Det blir mer i vår!