Ganska ofta hörs påståendet att om rika länder minskar sina co2-utsläpp beror det bara på att utsläppen har "outsourcats", dvs att dessa länder konsumerar sådant som producerats i andra länder - och orsakar utsläpp där istället. Så här skrev exempelvis Alf Hornborg nyligen på DN-debatt:
När rika länder vill bli mera "hållbara" genom att överge fossila bränslen handlar det i själva verket ofta om att förskjuta koldioxidutsläpp och annan miljöbelastning till andra länder.
Det är uppenbart att det ligger något i detta påstående, men hur mycket? Förvånansvärt lite faktiskt. I Sverige där el länge producerats genom kärnkraft och vattenkraft är det som väntat stor skillnad mellan konsumtionsbaserade utsläpp och produktionsbaserade - men trenden har länge varit fallande för båda:
I USA är skillnaden mindre - men trenden är även där snarlik för båda måtten:
I Kina - som nämns av Hornborg - ser utvecklingen ut som nedan:
Utsläppen ökar i Kina, men inte främst för att andra länder flyttat dit "sin" produktion. Kinas utsläpp ökar primärt för att Kineser blir rikare och konsumerar mer.

Diagram från Our World in Data, underliggande data är från ICOS.