Mycket undervisning - lite bloggande just nu. Men tre bilder från Magnus Henreksons och Sebastian Jävervalls rapport om kunskapsfallet i Svensk skola bör få spridning: