Sociologerna Carina Mood och Jan O Jonsson levererar en faktaspäckad artikel med anledning av att Jakob Forssmed försökt göra ensamhet till en politisk fråga med bl a detta argument
Antalet deltagare på en begravningsgudstjänst har minskat från i snitt 49 personer 1990 till 24 närvarande 2016.
Ur sociologernas artikel:
SCB:s rapport "Levnadsförhållanden 1980-2016" visar att antalet som bor ensamma har ökat något över perioden, men intressant nog ser vi också att det trots detta inte är fler som är ensamma i bemärkelsen att de inte har någon nära vän. Andelen i befolkningen 16-84 år som saknar en nära vän har istället minskat stadigt och kraftigt (den har faktiskt halverats), och detta gäller både för män och kvinnor samt i alla åldersgrupper. [...]
Andelen som svarat att de varken brukar träffa vänner eller släkt var knappt 2 procent år 1968 och har sedan legat stadigt runt 1 procent av befolkningen. Samtidigt har andelen som träffar släkt eller vänner ofta snarare än ibland ökat kraftigt – 1968 var fördelningen 50/50, men 2010 var det långt fler (över 70 procent) som träffade vänner eller släkt ofta, medan andelen som träffade vänner eller släkt bara ibland hade minskat till under 30 procent. Det sociala umgänget tycks alltså ha ökat markant. [...]
Trots att andelen ensamboende är bland de högsta i Europa, så har Sverige jämfört med andra europeiska länder en låg andel som känner sig ensamma, som saknar nära vänner eller tillgång till socialt stöd, och som sällan träffar släkt och vänner. Svenskar är dessutom i hög grad tillfredsställda med sina personliga relationer.
Detta är utan tvekan min favoritdel av det klassiska mönstet 'The golden age narrative', när forskare (ofta sådana som är relativt sällsynta på debattsidorna) med koll på data påpekar att utvecklingen är den motsatta mot vad som påstås i debatten, dvs att det inte alls var bättre förr.
Nästa del är dock tristare: När forskarna ignoreras eller bortförklaras med enstaka observationer...
Föredömligt nog har forskarna en längre version av artikeln på sin hemsida, med både länkar till data och två diagram: