I OECDs Risk That Matter har man genom survey undersökt om människor är nöjda med de offentliga förmånerna, givet vad de betalar i skatt. Intressant nog är missnöjet minst i högslatteländer, men även USA hamnar bra. Missnöjet är störst i Grekland och andra länder med relativt låga skatter.
Lärdom: Höga skatter behöver inte betyda missnöje, låga skatter behöver inte betyda att folk är nöjda. Sannolikt spelar det stor roll vilka förväntningar människor har - och detta kan politiker sannolikt påverka genom sin retorik.