Jag och Anders Gustafsson har nyss släpp ett wp om globalisering och populistiska partiers framväxt i Europa.
Det sammanfattas på min engelska blogg, och kortare på svenska på ifn.se.
En nyckelfigur: