Många politiska åtgärder har oavsedda konsekvenser. I många fall kan de förstås utifrån ganska enkel ekonomisk teori.
Under sommaren har jag samlat på mig några exempel. Här kommer det första:
1939 införs en lag som förbjuder arbetsgivare att avskeda gifta kvinnor. Tanken var såklart att stärka gifta kvinnors ställning på arbetsmarknaden, men lagen gjorde det mer riskabelt att anställa gifta kvinnor och fick därför motsatt effekt.
Jag lärde mig detta på Skarhults slotts utställning "Den dolda kvinnomakten", men notera att förklaringen som ges på utställningen inte gör effekten begriplig: