Mitt och Agneta Kruses arbete med en ESO-rapport om socialförsäkringar börjar gå mot sitt slut. En slutsats som jag dragit finns inte med i rapporten:
Pensionsmyndighetens rapporter och analyser är bland de bästa bland alla myndigheter i Sverige. Inte minst är figurerna ofta både intressanta och informativa.
Ett exempel:
Här syns - bland annat - att garantipensionen utgör en allt mindre del av de totala pensionsutbetalningarna. Varför då undrar kanske någon - och svaret är att den är prisindexerad. I tider med låga prisökningar och positiv real ekonomisk tillväxt, krymper alltså dess andel.

Här är ett annat bra exempel:
Som synes skapar garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd marginaleffekter på runt 90 procent även vid hyfsade månadslöner. Och ersättningstaket i det offentliga systemet skulle skapa 100%iga marginaleffekter för höginkomsttagare om det inte vore för tjänstepensionerna.