I länder med större inkomstskillnader är människor mer benägna att tycka att inkomstskillnader är rättvisa:
the more unequal a society, the more likely its citizens are to explain success in meritocratic terms
Studiens data:
International Social Survey Programme, covering 49,383 citizens in 23 countries, over a 25-year period (from 1987 to 2012)
Källa: Mijs, Jonathan J B. "The paradox of inequality: income inequality and belief in meritocracy go hand in hand". Socio-Economic Review 19, nr 1 (01 januari 2021): 7–35. https://doi.org/10.1093/ser/mwy051