Jag skriver om protektionism i Tidningen Näringslivet:
"Jobba hårdare om du vill behålla ditt jobb" är inget smart budskap att skicka till ett lands arbetare om målet är att främja öppenhet och motverka protektionism. Det är också ett helt felaktigt budskap. Handel är ingen tävling som tvingar människor att jobba hårdare. Handel hjälper oss alla att jobba smartare genom att dra nytta av andra människors färdigheter.

Källor till ny forskning om vad som förklarar människors attityd till handel:
Lukinovich, H., Nurullayev, D., & Garand, J. C. (2020). Trade-Induced Job Loss and Support for Free Trade. Social Science Quarterly, 101(5), 2017–2031. https://doi.org/10.1111/SSQU.12852
Mansfield, E. D., & Mutz, D. C. (2009). Support for Free Trade: Self-Interest, Sociotropic Politics, and Out-Group Anxiety. International Organization, 63(3), 425–457. https://doi.org/10.1017/S0020818309090158
Essig, J., Xu, P., Garand, J. C., & Keser, C. (2021). The "Trump" Effect: Political Elite and Support for Free Trade in America: Https://Doi.Org/10.1177/1532673X21992124, 49(3), 328–342. https://doi.org/10.1177/1532673X21992124