Konferensdags igen - denna gång Southern Economics Association i Ft Lauderdale i Florida.

Jag har funnit att ett bra sätt att få ut lite mer av konferensresor är att tota ihop ett blogginlägg. Sedan tidigare har jag valt formatet en-två meningar om några av de intressanta presentationer jag bevistat. Som alltid gäller förbehållet att dessa minisammanfattningar är min tolkning och värdering av vad som framkom, vilket inte alls behöver vara artikelförfattarnas huvudbudskap eller vad som kommer att stå i ev. framtida publicerade artiklar.

Denna konferens inleddes med ett förmöte på temat "Institutional effects of foreign interventions" anordnat av Institute for Humane Studies. Christian Bjørnskov talade intressant om bland annat hur kommersiella institutioner under kolonisationstiden stundom omvandlades till politiska/demokratiska institutioner (särskilt Rhodesia är ett intressant fall), och hur franska kolonier styrdes från Paris som en del av Frankrike, medan britterna gav kolonierna mer självstyre.

Vidare lärde jag mig att både CIA och MI6 ägnat sig åt FIRC - foreign imposed regime change - men att dessa interventioner inte brukar lyckas (rättsstaten försämras och bnp faller), så ter det sig åtminstone vid utvärdering med syntetiska kontroller.

Nu till själva konferensens papper.

Resource Shocks, Corruption, and Local Business in Africa (Jamie Bologna Pavlik & Amanda Ross)
Oväntade fynd av naturresurser i Afrika missgynnar små företag, men gynnar stora (sannolikt pga Grand corruption)

Economic Freedom, State Capacity, and Environmental Sustainability (Indra de Soysa)
Indra har ett kul papper i Kyklos jag borde läsa

Economic Sanctions and Trade Freedoms (David Lektzian)
Handelssanktioner mot länder leder i genomsnitt till att länderna själva minskar graden av frihandel ännu mer än vad sanktionerna innebar.

Misinformation and Immigration Policy Preferences (Katherine Vanshaar & Lucas Rentschler).
Väljare som stöder independents i USA blir mindre invandringsvänliga av fakta om invandring, medan faktakontroller verkar ha en liten, liten effekt på republikanska väljare (som blir något mer invandringspositiva). Den övergripande lärdomen från pappret och sessionen som helhet var dock att fakta inte spelar särskilt stor roll för människors attityder till migrationspolitik.
Å andra sidan: Sedan 2010 ungefär är trenden att amerikaner (både rep och dem) blir mer positiva till invandring. I Utah finns ett kul Center for growth & opportunity.

Sedan var det dags för en session med tips kring pedagogik och undervisning. Där berättade Susan Carter om sin sajt Bakeonomics350. Den som vill lära sig ekonomi - eller undervisar mikroekonomi! - och är intresserad av bakning, hittar massor av kul på denna sajt. Till exempel att Kanada har en lönnsirapkartell (the OPEC of maple syrup!!).

Jimena González-Ramírez tipsade om poddar som är användbara i undervisning, särskilt Planet Money avsnitt 643 The Taxi King, avsnitt 769 (Speed dating with economists) samt Economists have a one-page solution to climate change.

Bonuskunskap: Magie Phillips skapade Monopol (The landlords game) 1904 för att illustrera problemen med ägarkoncentration.

Sedan var det dags för Hayek-nörderi (stämningsbild nedan)

Welfare without Rent-seeking or Welfare without Democracy? Interrogating the Democratic Foundations of Buchanan’s and Hayek’s UBI Models (Otto Lehto)
Fr o m "The constitution of liberty" är det rimligt att säga att Hayek förespråkade en universell basinkomst. Buchanan funderade mycket på hur man surrar demokratin lagom mycket vid masten.

...följt av monetärt dito:

Are Stablecoins a Reminiscence of the 19th Century Free Banking Episode in the USA? (Nathalie Janson)
S k Wildcat banks (för svenskar kända från Utvandrarna) var inte exempel på free-banking, då de hade ålagts att köpa statsobligationer när de gav ut sedlar (sannolikt ett sätt för delstaten att få del av deras intäkter) - och om statsobligationer föll i värde kunde detta utlösa bankruns.

Lender of Last Resort in Dollarized Economies: Lessons from Latin America (Nicolas Cachanosky m fl)
Eftersom Panama har dollariserat har de varken penningpolitik eller ekonomer som studerar penningpolitik. Det går tydligen bra ändå!

Evaluating Dollarization in El Salvador with a Synthetic Control (Michael Makovi m fl)
Effekten av El Salvadors dollarisering på landets tillväxt kan vara positiv, noll eller negativ - beroende på vilken datakälla som väljs för BNP-data.

Deep Determinants of Economic Freedom (Ola Olsson)
Upptäckten av eld gjorde det möjligt för människor att grilla kött och därmed ge hjärnan energi att växa, samtidigt som lägerelden blev viktig socialt för spridandet av berättelser.
Själv presenterade jag ett (halvt) bokkapitel om ekonomisk frihet och populism (skrivet med Anders Kärnä), men det får jag skriva mer om en annan gång.
Intressant nog åt jag ingen burgare alls denna gång (!!) - däremot frukost på Waffle House (tillsammans med David Goodhart, som jag av olika skäl läser om)