Har nyss varit på ytterligare en konferens med American Public Choice Society, denna gång i Louisville, Kentucky. Som vanligt var ambitionen att tota ihop ett blogginlägg med en mening eller två om några av de presentationer jag fann intressanta, samt att äta en av de godaste hamburgare staden har att erbjuda.
Det lyckades över förväntan denna gång. Som alltid gäller förbehållet att minisammanfattningarna är min tolkning och värdering av vad som framkom vid presentationen, vilket inte alls behöver vara vad artikelförfattarnas huvudbudskap eller vad som kommer att stå i ev. framtida publicerade artiklar.

Plenary av Thomas Stratmann: Campaign Contributions. Do they Matter for Policy Outcomes?
Sedan bland andra Levitt skrivit om saken har uppfattningen bland ekonomer varit att kampanjbidrag till politiker i USA som mest har en marginell effekt, men när man korrigerar för priset på TV-reklamtid blir effekten betydligt större. Dessutom finns studier som visar att bidrag från banker ökar benägenheten hos politiker att rösta bankvänligt (avskaffa Glass-Steagal), och studier som hittar effekter på börsvärdet hos företag när någon politiker de stött oväntat avlidit som tyder på att bidragen faktiskt spelade roll).

Why Do States Privatize their Prisons? The Unintended Consequences of Inmate Litigation (av Anna Gunderson)
Privatisering av fängelser i USA förklaras inte av ideologi, ekonomi eller fängelseanställdas (brist på) facklig organisering - men däremot av att allt fler fångar stämmer fängelser i USA (inmate litigation). Förklaringen är att vid privat drift är ansvaret diffust och politiker kan skylla problem på den privata utföraren.

The Effect of State-Level Welfare Policy on Disability Acceptance Rates (av Steven Johnson)
Clintons bidragsreformer, som anses ha ökat arbetsutbudet och minskat bidragstagandet, spillde också över på andra bidrag (Supplementary security income) genom mer generösa bedömningar av arbetsoförmåga.

The Fiscal Truth: Personal Fiscal Information Curbs Enthusiasm for Tax and Spend (av Kaetana Leontjeva)
Information om hur skattemedel faktiskt används i UK gör människor mer benägna (10%enheter) att förespråka skattesänkningar - vilket drivs av människor som betalar skatt.

Securing personal freedom through institutions – the role of democracy and judicial independence (av Niclas Berggren och Jerg Gutmann)
Enligt ett nytt Human freedom index är den personliga friheten högst i högskatteländer (detta är definitivt inte vad författarna främst ville säga, men jag finner likväl detta intressant).

Trust, regulation and contracting institutions (av Claudia Williamson and Brandon Cline)
Social trust är kausalt relaterat till rule of law, aktiemarknadens funktionssätt och annat de kallar "a healthy contracting environment".

The Process of Development and Implications for Worldwide Income Inequality (av Joseph Connors)
Med lite relativt enkel matematik, nationella ginikoefficienter och bnp per capita, kan global ojämlikhet beräknas och delas upp i ojämlikhet inom och mellan länder. Den totala globala ojämlikhet har nu börjat falla och spås fortsätta att falla under lång tid.

Plenarysession om metastudier med Martin Paldam och Chris Doucouliagos
Studier innehåller i genomsnitt 10 estimat per studie. Forskarens kön, tidskriftens impact-factor eller - intressant nog - valet av estimator spelar ingen systematisk roll för estimaten. Däremot syns misstänkt många t-stat precis över två (publication bias), och typiskt sett är det studier med låg power som presenterar misstänkt stora effekter. Bias är mindre i teoretiskt omstridda fält.

Dessutom presenterade jag själv mitt papper om Hayekian Welfare States, och Christian Bjørnskov presenterade vårt nya papper Does Economic Freedom boost Growth for Everyone?. Detta finns ännu inte som working paper, men Christian har skrivit mer om det på Punditokraterna.
Slutligen:
Griff's åt jag en av de godaste burgarna någonsin, vilket styrks av att jag åt den både i torsdags och sedan igen igår.

Fler papper&burgare-rapporter: APCS2014, AEA2014, EEA2013.