Har varit på konferens med Southern Economics Association, i år i New Orleans som är en av mina favoritstäder. Här kommer lite lösryckta tankar, nedtecknade i syfte att komma ihåg idéer och intryck en smula bättre.
 1. SEA-konferensen har alltid ett utbildningsspår, med tips om pedagogik och diskussioner om hur vi lär ut ekonomi. Tankar denna gång: Borde vi utgå ännu tydligare från arbetsdelning och specialisering när vi lär ut mikroekonomi? (Bilden ovan är Adam Smiths berömda nålfabrik!)
  Vidare: Kolla upp om econgraphs.com och desmos.com har något användbart! Kolla även ncase.me/trust och Australian Economic Reviews sektion "for students"
 2. Makroekonomer är verkligen oerhört oeniga om vad pengar är och hur det ska förstås.
 3. Varför har vi inte förarlösa godståg?
 4. Den bisarra amerikanska lagstiftningen som kallas the Jones act borde fler känna till.
 5. Kolla upp: Diskuterade redan Erik Dahmén olika problem med KPI som mått på prisnivån?
 6. Hur beskrivs egentligen kärnkraft i senaste IPCC-rapporten och hur låter det i sammanfattningen för politiker?
 7. Finns det möjligen vissa likheter mellan hur Malthusianer argumenterade på 1960- och 1970-talen, och hur longtermism-rörelsen låter idag?
 8. Min egen presentation har redan omskrivits mycket vänligt av Christian hos Punditokraterna. Han och Niclas B har f ö ett papper på gång som med hjälp av life satisfaction-data testar det hos feminister vanliga påståendet att marknadskapitalism skulle vara sämre för kvinnor är för män (vilket det inte verkar vara).
 9. USA har verkligen blivit vråldyrt för svenskar.
 10. Plenaryn med Katherine Eckel var riktigt bra, och förtjänar en lite längre utläggning:

Varför är ledare och chefer sällan kvinnor?

Eckels anförande sammanfattade forskning om varför det fortfarande är ovanligt med kvinnor som är VD, chefer och ledare i allmänhet. Hon berättade om experimentell forskning som använt spel där Nash-jämvikten är ineffektiv (bl a centipede-game). I sådana spel kan människor ofta förmås trotsa nash-jämvikten genom kommunikation, eller enkla budskap från en ledare som säger åt folk att använda den strategi som ger alla högre payoff förutsatt att alla följer den.

Innovationen är att Eckel m fl har randomiserat om ledaren är man eller kvinna. Det visar sig manliga och kvinnliga ledare är lika bra på inducera samarbete - men män uppfattades ändå vara bättre av deltagarna i experimentet. Beroende på hur situationen beskrivs går det dock att minska denna bestraffning i hur kvinnliga ledare uppfattas: Kvinnor uppfattas som sämre när kontexten är mer konkurrensinriktad.

Till sist: En fåtölj som såg lite apart ut på mitt frukostställe. Den visade sig vara ditställd för att matkurirer ska kunna vila sig medan de väntar på att maten ska bli klar.