Intressanta uttalanden av riskforskaren Ragnar Löfstedt: (HT Marcus)
– Det är lättare att fokusera på något enskilt bekämpningsmedel än att ta sig an luftföroreningar där det finns en stark bilindustri med stora intressen. I stället plockar man billiga poäng i media på att vara emot obetydliga risker, säger Ragnar Löfstedt.
Det här tar sig bland annat uttryck i att varje land tenderar att ha sina "favorit"-risker. I Österrike är man emot genmodifierade grödor, i Danmark är man emot kärnkraft, och i Sverige finns starka röster mot kemikalier. Gemensamt för alla de här riskerna är att förekomsten av dem är liten i de länder där motståndet är stort. Det låter paradoxalt men har en förklaring: Politiker som tar sig än de här riskerna får inga starka intressen emot sig.