Det faktum att folk fortfarande talar om sekulär stagnation, och låter lite smarta när de gör det, är nog ett utmärkt tecken på negativitetsbias.
Begreppet lanserades av Alvin Hansen (1938) som befarade stagnation resten av århundradet bl a pga fallande befolkningstillväxt. Så blev det alltså inte.
I ett nytt, intressant working paper av Oliver Landmann konsteras följande:
As it turned out, the quarter-century following World War II, dubbed the "Age of Keynes" by John Hicks (1974), brought the exact opposite of secular stagnation and violent instability. It was a period of exceptionally rapid growth and rather moderate cyclical fluctuations of output.

Källor:
Hicks, John R. (1974), The Crisis in Keynesian Economics, Oxford.
Landmann, Oliver. "Stabilization Policy: A Turbulent Journey through Time". Working Paper. Discussion Paper Series, 2022. https://www.econstor.eu/handle/10419/266674.
Hansen, Alvin (1939), Economic Progress and Declining Population Growth, American Economic Review, 29, 1-15