Här finns ett flashigt index över hyrcyklar/scooters/bilar. Ökningen tycks ha avstannat under 2023.

Ur rapporten:
For these 16 cities, we expect the number of vehicles to stabilise around 300,000. This is due, in part, to the removal of 15,000 scooters in Paris (Sept. 2023) and the upcoming tender in Brussels that will reduce bike and scooter fleets by 7,000. Elsewhere, we don’t expect major increases in fleet size.
Efter en snabb expansion tycks alltså nu mikromobilitetsrevolutionen ha nått en konsolideringsfas, delvis eftersom politiker nu har hunnit komma igång med olika regleringar. Elscootrar är vanligast, men ökar inte längre i dessa 16 städer.
När det gäller just elscootrar är det Berlin som ligger i topp:
Det mest intressanta finns nog under Market & Policy Developments: