Självskattad hälsa 2006-2022, enligt Folkhälsomyndigheten. De skriver att "måttet har visats kunna indikera en persons framtida fysiska och psykiska hälsa" vilket stämmer med vad jag snappade upp av hälsoekonomi när jag pluggade.
Utvecklingen är inte direkt alarmerande: