Huvudresultatet i "Political party preference and social trust in four Nordic countries" i Comparative European Politics (Koivula et al, 2017): Väljare som rörstar på populistpartier har signifikant lägre tillit än övriga väljare.