8 sept i Stockholm ordnar SNS ett doktorandmingel. Ett bra gäng deltar:

Jan Teorell, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet,
Ann Öberg, vd på Almega, fil.dr i nationalekonomi,
Anna Segerstedt, enhetschef på finansdepartementet och fil.dr i nationalekonomi,
Fredrik Hillelson, vd på Novare, berättar om hur Novare arbetar med rekrytering.