Då och då snubblar man över en text som inte är lagrad som text. Ska den citeras/kopieras/editeras behöver man göra OCR (eller skriva av den för hand, vilket inte känns värdigt 2024).
Testade därför gImageReader 3.4.2 och gav den en lite halvsvår fyrfältare i png-format.

Output utan något tweakande alls blev följande - vad jag kan se helt felfria avkodning:

Worldview

Fixed

Flexible

State of the Industry

Unknown

Known

Follow the industry leader

Follow the industry leader if
the industry is homogenous

Follow the strategic group
leader if optimal points are
based on strategic grouping

Differentiate if optimal points
are based on resource grouping

Follow the strategic group
leader

Follow the industry leader if
the industry is homogenous

Follow the strategic group
leader if optimal points are
based on strategic grouping

Differentiate if optimal points
are based on resource grouping

Figure 7. Managerial implications.