2014: Jag, Cecilia Paulsson, Roland Paulsen m fl i OBS om basinkomst.
1 maj 2016: Jag, Katerin Mendez och Anne-Marie Pålsson i Filosofiska rummet om basinkomst.
I båda programmen intar jag mellanpositionen: Jag avvisar inte principen om en universell lägstanivå, men jag avvisar de flesta förespråkaes idé om vilka nivåer som är realistiska.
Mer om ämnet här (2006!), . (2010, med intressant kommentarstråd) här (2013),
samt slides till mitt föredrag p åABF förra våren, "Är det dags att införa basinkomst?"