Fria moderata studentförbundet ordnade en debatt på temat "Vad är det som håller på att döda den västerländska civilisationen?" Per Gudmundson gick dit. Inget av detta är väl helt förvånande, och G skrev dessutom skrev en liten text:
[Douglas Murray] menade att Europa, genom de senaste decenniernas massinvandring, utsatt sig för ett oåterkalleligt och storskaligt experiment. Vad ska vi ta oss till om det visar sig att det inte går att hastigt assimilera enorma mängder människor från främmande kultursfärer? Det finns inget annat Europa att plocka fram i reserv.
Den retoriska frågan som Murray ställer är konstig, dels då det sannolikt är få som fortfarande tror på assimilering i Europa, och dels för att oavsett om man tror på assimilering eller ej, har den retoriska frågan ett uppenbart svar:
Då får vi fortsätta leva i det mångkulturella Europa som redan har funnits ett bra tag, med alla problem och möjligheter det innebär.
Kan inte smarta intellektuella besvara sina egna retoriska frågor? Självklart kan de det. De har sannolikt dessutom tankeresurser som skulle kunna användas för att fundera kring existerande konkreta problem, i det här fallet om mångkultur och migration i Europa. Om de inte vore så upptagna av att skriva domedagsscenarier.
Om det är något som faktiskt håller på att döda den västerländska civilisationen är det kanske just detta fenomen: Att intellektuella i alltför stor utsträckning ägnar sig åt att monetärisera människors instinktiva rädsla och negativism.