Ur Sydsvenskan, en intressant artikel om planerna på en supercykelväg mellan Malmö och Lund:
Ända fram till 2018 fanns den med i planerna. Men båda alternativen beräknades kosta kring 300 miljoner kronor att förverkliga. Cykelmotorvägen hamnade i papperskorgen när anslagen skulle fördelas. Inte bara på grund av kostnaden, utan även för att Trafikverket upptäckt att man enligt nuvarande lagstiftning inte har rätt att bygga en cykelväg som inte hänger ihop med en bilväg.
Jag har viss sympati för Karin Svensson-Smiths hållning
Karin Svensson-Smith uttrycker sig inte lika milt. Hon tycker att ansvaret ska falla tungt på lokala politiker i inblandade kommuner.
– Det är i första hand politikens fel. Inget hindrar oss från att besluta. Vi kan ordna en bra cykelväg mellan Malmö och Lund, det är inget hokus pokus med det.