Det finns något som heter Strama, samverkan mot antibiotika resistens. I denna presentation dök det upp en trend jag inte hade hade koll på: Antibiotikaförskrivningen minskar och har minskat under lång tid, numera i alla åldersgrupper.

NB: antibiotika i salvor, liniment och liknande ingår ej.
Som så ofta när det gäller positiva trender har det inte skrivits särskilt mycket om detta i nyhetsflödet. Här är ett SR-inslag från 2016 som faktiskt har rubriken "Antibiotikaförskrivningen fortsätter att minska". Man får dock inte reda på varför den minskar, och ganska snabbt byter artikeln ut det optimistiska perspektivet mot ett problemperspektiv: Förskrivningen är högst i storstäderna. Distriktsläkaren Göran Wåström får spekulera fritt kring orsakerna till detta:
– Jag tror att det finns flera orsaker. Dels finns det fler doktorer och det är lättare att komma till doktorn. Nuförtiden vill många bli friska fort för man har väldigt många måsten. Det finns en övertro på att antibiotika hjälper.
Rimliga gissningar, låter det som. Likväl är det symptomatiskt att artikeln bereder utrymme åt en läkare att gissa kring orsakerna till regionala skillnader, men inte berättar något om vad vi faktiskt vet om orsakerna till att antibiotikaförskrivningen minskat sedan tidigt 1990-tal.
Till slut hittar jag något ditåt - i en artikel i läkartidningen från 2007. En tysk studie tyder på att kommunikationsträning av läkare kan göra susen:
Träningen handlade inte i första hand om att förmedla kunskap om antibiotikaförskrivning, utan fokuserade på kommunikationen vid mötet mellan patient och läkare. Läkarna uppmanades att med öppet sinne diskutera patientens oro och se till att en diskussion om antibiotikaförskrivning blev en del av konsultationen.

Efter träningen följde forskarna upp hur förskrivningen till patienter med akut hosta påverkades. Resultatet visade att det efter sex veckor blev en 60-procentig relativ minskning av antibiotikaförskrivning i läkargruppen som fått kommunikationsträning. Efter ett år var den kvarstående minskningen 40 procent.
Jag har dock inte lyckats ta reda på om denna typ av kommunikationsträning är en bidragande orsak till framgångarna i Sverige.