Survey data från 2002 analyseras i denna publikation:
Lennart G Svensson & Ylva Ulfsdotter Eriksson (2009). Yrkesstatus. En sociologisk studie av hur yrken uppfattas och värderas.
Frågan som ställts är:
"Ange för varje yrke hur det värderas i samhället vad gäller status"
med svar på en skala från 1 (lägsta möjliga status) till 9 (högsta möjliga status).

Topp-5:
Botten-5:
Servitör/servitris hamnar på 90e plats (medelvärde 2,94)