Visar poster taggade skatter:

Om Yepstr och skattesystemet

Det dyker upp allt fler tjänster och appar som underlättar för privatpersoner att köpa tjänster av andra privatpersoner. En effekt av detta är att det blir tydligt exakt vilka skatteregler som påverkar denna typ av transaktioner - och hur det svenska skattesystemet uppfattas. Ett exempel är Yepstr som hjälper unga att hitta uppdrag som exempelvis barnpassning och hundvakt.
Följande kan läsas på deras FAQ:
Vad har jag för krav på mig att betala skatt?
Arbete på Yepstr är "inkomst av tjänst". Tjänar man under 18 739 kr under ett år (för 2016) så behöver man inte deklarera - och deklarerar man inte så ska man inte heller betala någon skatt alls.
Men! Skatt i Sverige är en komplicerad affär och många gånger vet Skatteverket själva knappt hur mycket och vad man skall betala. Därför är vårt generella tips att alltid spara alltid undan cirka en tredjedel av allt du tjänar upp till 18 739 kr (2016). Bra träning inför framtiden :)
Jag undrar vad skatteverket tycker om denna formulering...

Är höjda skatter lösningen på Malmös problem?

Den här texten om huruvida det är kris eller inte i Malmö är lite intressant. Framför allt blev jag nyfiken på hur en någon ekonomiskt skolad kan mena att höjda skatter är vad Malmö behöver.
Nu har jag en teori.
Malmö ligger faktiskt på eller strax under Sverigesnittet. Det är således vid första anblick ingen orimlig tanke att Malmö borde kunna ligga strax över snittet, med tanke på de olika problem som finns i staden.
Kruxet är att i Skåne är Malmö en högskattekommun, och jämfört med grannkommunerna Staffanstorp, Burlöv, Vellinge och Svedala skiljer det ännu mer, numera nästan två kronor per hundralapp. Det hämmar sannolikt även socialdemokraters benägenhet att höja skatten ytterligare.

Om skattesystemet och Timbuktu

När jag var redaktör för Ekonomisk debatt publicerade vi en artikel med rubrikfrågan "Finns det en anhopning av skattebetalare vid brytpunkten för statlig inkomstskatt?" av Spencer Bastani och Håkan Selin (pdf). Svaret på rubrikfrågan var enkelt uttryckt: Inte för anställda, men för egenföretagare syns en tydlig anhopning.
Föga förvånande är egenföretagare inte så sugna på att ta ut förvärvsinkomst till drygt 50 procents marginalskatt, så misstänkt många har en taxerad förvärvsinkomst som ligger precis på gränsen vid statlig inkomstskatt (under denna gräns är marginalskatten drygt 30%).

Figuren nedan talar ett tydligt språk.
Jag gillade artikeln, men det blev ingen större folkstorm när den kom ut. Nu har det emellertid visat sig att en av dem som skatteplanerar genom bolag är Timbuktu, och då skrivs det en hel del. Denna ledare i Sydsvenskan kommenterar vettigt (och citerar både mig och Gunnar Myrdal...) Även p1 sände nyligen ett reportage om skattesystemet. När det gäller hur (delar av) en större skattereform skulle kunna se ut, vill jag påminna om denna artikel jag skrev i DN för några år sedan.

Skatteintäkter 2012 jämfört med 2006

Mot slutet av alliansens regeringsinnehav förekom mycket diskussion kring vad som hänt med skatteintäkterna och resurserna till den offentliga sektorn. Som vanligt i valrörelser förekom överdrifter från båda sidor, men framför allt på högersidan gjordes ofta poängen att skatteintäkterna ökat sedan 2006, illustrerat av stapeldiagram över totala skatteintäkter i nominella tal.

Sådan statistik är naturligtvis helt missvisande eftersom den inte ens korrigerar för inflationen. Den är förvisso inte särskilt hög i Sverige, men över två mandatperioder gör det likväl betydande skillnad. En annan faktor att beakta är att folkmängden växer: Vi är fler som betalar skatt, men vi är också fler som nyttjar den offentliga sektorn.
Som framgår av figuren gör detta inte lika stor skillnad, men likväl var de reala skatteintäkterna per capita något lägre 2012 än 2006.


Eftersom alliansens besparingar främst låg på transfereringarna, kunde skattesänkningarna kombineras med ökade resurser till den offentliga konsumtionen (vård, skola och omsorg). Johan Fall och Mikael Witterblad har skrivit en bra rapport om detta.

(Bilden kommer från gamla bloggen, där den numera fallit bort. Uppdatering med data för 2013 och 2014 kanske kommer!)