Så här skriver Kristin Clemet från norska liberala tankesmedjan Civita i aftenposten

Det er generelt riktig at det er mindre tillit i samfunn med store økonomiske forskjeller, særlig hvis forskjellene er fremkommet på en urettferdig måte. Det er også riktig at innvandrere som kommer fra samfunn med svært lav tillit, statistisk sett bidrar til å redusere tilliten i de landene de kommer til. Men problemet er altså overdrivelsene. Det er ikke mulig å måle noen endringer i den generelle tilliten i Norden som følge av små endringer i den økonomiske, kulturelle eller etniske ulikheten. Den generelle tilliten blir altså ikke mindre av at formuesskatten blir redusert, eller av at det kommer innvandrere til Norge.

/link/den-nordiske-tilliten