Det finns många anmärkningsvärda passager i Dick Harrisons debattartikel i Svenskan idag, men två är värda att citeras: 
När jag underkände ovanligt många studenter på en tentamen anmodades jag av min studierektor att fortsättningsvis dela ut en lista över möjliga tentafrågor i förväg, allt för att minimera antalet underkända.
samt
När jag påtalade för studie­rektorn att någon borde skriva en debattartikel om eländet blev svaret ordagrant: "Det förbjuder jag!"
Jag undrar på vilket sätt studierektorn ska hantera Harrisons brott mot detta förbud.
/link/dick-harrison-hogre-utbildning-ett-haveri