Visar poster taggade akademi:

Dick Harrison: Högre utbildning ett haveri

Det finns många anmärkningsvärda passager i Dick Harrisons debattartikel i Svenskan idag, men två är värda att citeras: 
När jag underkände ovanligt många studenter på en tentamen anmodades jag av min studierektor att fortsättningsvis dela ut en lista över möjliga tentafrågor i förväg, allt för att minimera antalet underkända.
samt
När jag påtalade för studie­rektorn att någon borde skriva en debattartikel om eländet blev svaret ordagrant: "Det förbjuder jag!"
Jag undrar på vilket sätt studierektorn ska hantera Harrisons brott mot detta förbud.
http://www.svd.se/dick-harrison-hogre-utbildning-ar-ett-haveri

Hur mycket har administrationen växt vid universiteten?

Förra veckan gick jag på Fysiografiska Sällskapets symposium om forskningens rekrytering och förnyelse. Bland många andra talade professor Rolf Håkanson under rubriken "Svensk medicinsk forsknings nedgång" och visade följande bild:
Den är suddig, men säger att 1960 hade medicinska fakulteten i Lund 35 professorer, 2 administratörer, 20 institutionssekreterare och 55 läkarstudenter per termin.
"Idag" finns där 230 professorer, 290 administratörer, 120 läkarstudenter per termin samt 10 kommunikatörer.

Jag twittrade en delmängd av denna info, och av feedbacken kan anas det många känner igen sig i bilden av kraftigt växande administration. Men vissa ställde sig ändå frågan: Kan det stämma? Robert Östling letade fram följande statistik från SCB:
och denna bild - som förvisso gäller hela högskolesektorn och under en annan tidsperiod - stödjer inte bilden av en kraftigt växande administration. Bilderna är förvisso inte oförenliga, men de ger väldigt olika bilder av utvecklingen. Några idéer någon?

Lite akademisk förströelse...

Denna bild har förvisso 2,5K delningar redan:
men det blir ju extra roligt när det numera hos tidskriften står
This article has been updated since first published on 12 July 2014 and subsequently replaced due to inclusion of an author's note not intended for publication. The following reference has now been included: Gabor, C. 1999: Association patterns of sailfin mollies (Poecilia latipinna): alternative hypotheses. Behav. Ecol. Sociobiol. 46, 333–340
Som bonus lär man sig att shoaling är när ett gäng fiskar håller ihop av sociala skäl.