Visar poster taggade bergh-wernberg:

Sommaravsnitt av Bergh & Wernberg

Poddandet med Joakim Wernberg har fortsatt under sommaren, möjligen med något mer lättsamma ämnen under etiketten sommarsnack.
I avsnitt 20 frågar Joakim ut mig om hur jag till slut lyckades inträda i det nästan helt papperslösa kontoret.
Skriva ut eller läsa på skärm? Pappersbok eller ebok? I detta sommaravsnitt diskuteras övergången till det papperslösa kontoret, något Bergh hittills lyckats bättre med än Wernberg. Vi tipsar om några verktyg vi gillar, och irriterar oss lite på Windows.
Tidigare sommaravsnitt:
I avsnitt 19 diskuterar vi hur svårt det är att fånga idéer i en text, hur hur man kan göra för att trots allt lyckas.
I avsnitt 18 är temat bloggandets och de långa texternas återkomst.
Sommaren inleddes med en livepodd (avsnitt 17) som dessutom finns i videoformat! Ämnet: feltänkt kring pandemin.

Ny podd: Om framtidsspaningar, de tandlösa kommunala visionsdokumenten och den så kallade måndagsprincipen

I denna veckas Bergh & Wernberg diskuterar vi olika skäl att göra framtidsspaningar: målsättningar, varningar, positionering, tankeexperiment och scenarioplanering.
Bland annat dryftar vi kommunala och regionala visionsdokument och varför de ofta misslyckas med att styra verksamheten mot den beskrivna visionen, och jag lanserar den så kallade måndagsprincipen.
Lyssna här eller där du brukar hitta poddar!

Ska man bry sig om produktivitetsstatistiken?

I senaste Bergh & Wernberg diskuterar vi kring en fråga som länge gnagt i mig - hur mäter vi egentligen produktivitet?

På ett plan är frågan lättbesvarad: Produktivitet avser vanligen BNP per arbetad timme eller per sysselsatt. Ibland används även förädlingsvärde per arbetad timme eller per anställd. Detta har dock ett antal implikationer, som innebär att jag inte ser skäl att oroa sig när statistiken tyder på fallande produktivitet, så länge andra indikatorer (arbetslöshet, köpkraft, hälsa och välbefinnande) ser ok ut.

I avsnittet går vi igenom följande fyra punkter:

1. Allt som gör BNP till ett trubbigt och problematiskt mått, drabbar också produktivitet som beräknas med hjälp av BNP

2. Produktivitetsmått som bygger på förädlingsvärde snedvrids av prisförändringar på inputs och outputs som orsakas av exempelvis handel och konkurrens, och som inte har med företagets/branschens produktivitet att göra. (Här är ett relaterat Econtalk m Susan Houseman om detta, men Russ är i just detta avsnitt inte på topp som intervjuare)

3. Statistik över arbetade timmar blir allt skakigare, eftersom arbetstid blivit allt svårare att definiera och mäta.

4. Även om allt ovan skulle kunna lösas, är den mesta produktivitetsstatistik ändå felaktig eftersom den bygger på priser, när den borde fånga värde (nytta, välfärd eller - för den som med viss rätta menar att de förra är väl esoteriska - konsumentöverskott).

Mer finns i en bra rapport från industrifacken skriven av Martina Aksberg.

Bergh & Wernberg

Tillsammans med Joakim Wernberg testar jag nu ännu ett forum för funderingar och betraktelser, nämligen en podcast. Funderingar om samtid och framtid med fokus på ekonomi, teknik och politik. Ett avsnitt i veckan på 20-25 minuter. Just nu ligger fyra avsnitt ute, och vi dryftar bl a elscootrar, tanken att varannat jobb kommer att försvinna pga automatisering, och hur Corona-pandemin påverkar samhällsdebatten.
Lyssna här eller på Spotify (och snart på fler ställen)