Visar poster taggade gigekonomin:

Gig-ekonomin och anställningsformen

En intressant aspekt av gig-ekonomin är anställningsformen. Initialt fick många företag kritik för att man endast är anställd när ett uppdrag utförs, och gissningsvis har detta bidragit till att ett företag som Foodora nu anställer en eller några månader i taget. Men för att detta ska vara ekonomiskt lönsamt måste företaget också se till att de anställds jobbar hårt när de är anställda och att bara de som är lämpade för jobbet - dvs cyklar snabbt nog - stannar kvar i företaget. Och den strategin ger naturligtvis också kritik. Frågan är då om inte den ursprungliga idén med giggande - endast betalt per uppdrag - i många fall är att föredrag? Lönen omräknad till heltid blir då väldigt låg, men det är också tydligt att detta inte är tänkt att vara ett heltidsjobb, och med de tillfälliga giggen kommer en flexibilitet som giggaren själv kan uppskatta (till skillnad från den press som många av Foodoras anställda cykelbud känner).

I det wallraffande som Breakit gjorde 2017, hamnade ju uber eats på 39 kr i timmen, men sades också vara mer behaglig såtillvida att man kunde ta det lugnt och göra något annat mellan uppdragen som kom relativt glest. Foodora, däremot, låg betydligt högre - men till priset av att buden mer eller mindre ständigt är i rörelse

Alternativt kan man göra som Matkurir 20 från Weidenstedt et al (2020):
Matkurir 20: I tried a lot to work in McDonalds and Max but many times I send my documents, then the personnel from Max or McDonalds didn’t respond. Because of that I work for Wolt and Foodora.
Ratio: So both Wolt and Foodora? How do you combine these jobs? Do you work with both every day?
Matkurir 20: Yes, every day I work 10 hours. 5 hours in Wolt and 5 hours in Foodora. Morning I work with Foodora and afternoon and night with Wolt.
Ratio: That means that you work 70 hours every week? More or less?
Matkurir 20: 70 I think yes.
Ratio: Because you work every day?
Matkurir 20: Yes
Forskarna förklarar:
Anledningen till att giggare 20 gör på det viset är att en anställning på Foodora visserligen innebär ett minimum av tio arbetstimmar per vecka dock utan garanti för möjligheten att jobba flera skift än så. Dessutom är det inte tillåtet att jobba mer än 35 timmar per vecka på Foodora (med vissa undantag). Wolt, där gig-arbetare inte är anställda och kan jobba så många timmar de vill, är därför ett bra komplement.

Matkurir 3

Matkurir 3 från Weidenstedt et al (2020)
It’s better as a part time job. You know, do not become a permanent employee, that’s important. Even I consider it a part time job even though I’m working 35 hours, probably. (…) As a part-time job, I would recommend it to my friends. Especially those, who, you know, have no work or are free (…) If someone has a degree in any field or if they know Swedish or if they have a valid driver’s license: Search another job. But if they don’t have a driver’s license, do not know Swedish and do not have a permanent residence in this country, and they are free or just studying, then foodora is better.

Matkurir 13

Ratios rapport "Varför gigga som matkurir? Förutsättningar och förväntningar bakom okvalificerat gig-arbete" innehåller mängder av citat från djupintervjuer med 34 matkurirer. 34 djupintervjuer säger naturligtvis inte mycket om hur det generellt sett är att jobba för Foodora, Wolt eller Uber Eats - men det ger en bild av hur kraftigt uppfattningarna kan skilja sig åt från person till person. Rapporten ger en betydligt mer mångfacetterad bild av giggandet än vad walraffande journalister gör.
Så här säger exempelvis Matkurir 13:
I wish I had a one-year contract. Or like most Swedes have, you know a tillsvidare anställning where you know…, it’s basically impossible to fire a person in this country, which I mean, let’s be honest, I think that’s pretty stupid because if you’re incompetent, it shouldn’t be this hard to fire someone. That’s the thing, that’s what makes this company [Foodora] so ironic. The reasons why a lot of these things are like they are right now is because you have this mix of gig-economy with Swedish labor law, where it’s impossible to get rid of this deadwood, these middle managers who really aren’t bringing anything to the company and whose goals aren’t even aligned with the goals of this company.
Matkurir 13 säger emellertid också så här:
If you have an accident, and it prevents you from working, they don’t cover for that lost income. You get paid for the hospital bill7 but you know, you can’t really work so you are not getting paid for the hours that you’re not working anymore. And because the schedule is published for one week at a time, when they calculate sick pay, it’s for the hours that you have been scheduled for. So if you’re gone for longer than one week then you’re not going to be paid for more than a week’s pay.

Fler citat kommer!