Visar poster taggade korruption:

Migration kan göra ursprungsländerna mindre korrupta

Ett intressant nytt papper i Public Choice visar att emigration från ett korrupt land kan göra ursprungslandet mindre korrupt:
Using data from the Gallup Balkan Monitor survey and instrumental variable analysis, we find that having relatives abroad reduces the likelihood of bribing public officials, renders bribe-taking behavior by public officials less acceptable, and reduces the likelihood of being asked for bribes by public officials. [...] Overall, our findings support the conjecture that migration contributes to the transfer of norms and practices from destination to source countries
Källa: Ivlevs, A., & King, R. M. (2017). Does emigration reduce corruption? Public Choice, 171(3–4), 389–408. http://doi.org/10.1007/s11127-017-0442-z

Tre korruptionsfall

I Göteborg: (ur GP)
Göteborgs kommunala verkstad ska serva bilar som ägs eller leasas av kommunen. Men GP kan avslöja att chefer låter anhöriga och släkt reparera bilar där. I flera fall till en betydligt lägre kostnad än på en vanlig verkstad.
Försäkringskassan: (ur SvD)
Anställda på Försäkringskassan begår grova dataintrång för att komma över sekretesskyddade uppgifter om funktionshindrade. Syftet är att rekrytera dem som kunder till assistansbolag som de anställda själva har koppling till.
I Malmö: (ur Sydsvenskan)
Kommunala byggupphandlingar för mångmiljonbelopp har riggats. Anbud har öppnats i förväg och dokument har förfalskats – allt för att ett skånskt byggbolag ska få en gräddfil till lukrativa lägenhetsprojekt som MKB bygger. En MKB-anställd har avskedats och polisanmälts – han har fått sin villa ombyggd av det favoriserade byggbolaget.

Kommentarer om korruption i Sverige

Idag deltog jag i en frukostpresentation av Transparency Internationals senaste världsomfattande korruptionsundersökning, Global Corruption Barometer, som redogör för svenska folkets åsikter om bl.a. korruptionsrisker i olika sektorer och yrkeskategorier, regeringens förmåga att förebygga korruption samt vilka de mest effektiva åtgärderna mot korruption är.
Mina kommentarer:
  • Det är svårt att mäta korruption, och ökande bortfall gör det allt svårare även att mäta korruptionsuppfattningar.
  • TI jobbar nu med en definition av korruption som är betydligt bredare än muta och bestickning, och som ligger nära den som brukar användas i forskningen: Missbruk av (offentlig) ställning för att tillskansa sig själv/sina närmaste fördelar på andras (skattebetalarnas) bekostnad. Det är bra.
  • I Sverige var det senast bara 1 procent som uppgav att de betalt en muta senaste 12 måndarna. Denna gång ställdes inte ens frågan. Men vi vet att korruptionen i Sverige är mer komplex till sin natur. Det vore intressant att fråga om människor har erfarenhet av att en politiker/tjänsteman missbrukat sin ställning för att tillskansa sig själv eller sina närmaste fördelar på skattebetalarnas bekostnad. Gissningsvis är det mer än 1 procent.
  • Givet den bredare definitionen aktualiseras frågan om vad som ska räknas som missbruk av skattemedel. Viss journalistik tycks bygga på tanken att stora summor för löner, resor eller personalfester per automatik är problematiska, men så är inte fallet. För festnotor måste man naturligtvis beakta antalet deltagare och hur ofta det festas, samt hur mycket som läggs på liknande verksamhet i det privata näringslivet. Risken är betydande att journalistik som jagar festnotor med många nollor gör att arbetsgivare inom offentlig sektor blir rädda för att bjuda sina anställda på två glas vin på personalfesten, och att rapporteringen om harmlösheter tröttar ut medborgarna, så att betydligt allvarligare oegentligheter flyger under radarn.
  • TI konstaterar - helt riktigt - att skärningspunkten mellan offentligt och privat är en farozon för korruption. Mot den bakgrunden är det problematiskt att antalet kommunala bolag fortsätter att öka, trots de problem som framhållits av företagsekonomer, statsvetare och nationalekonomer om problematiska aspekter rörande bolagsstyrning, demokrati, konkurrens och transparens.
Dessutom vevade jag de sedvanliga käpphästarna om stärkt kommunal revision, öppna data och införandet av skilda valdagar.
Två saker jag fick lära mig under seminariet:
  • Trots att jag brukar framhålla att landstingen också är kommuner, brukar jag säga att vi har 290 kommuner i Sverige. Kanske ska jag börja säga 310.
  • Den tudelade arbetsmarknaden är problematisk ur ett visselblåsar perspektiv. Fast anställda och sedan länge inlasade vill inte skapa dålig stämning med kollegor de känner väl sedan länge och sannolikt kommer att fortsätta att jobba med. De som kuskar runt på timmar och vikariat vill ha en fast anställning och stöter sig ogärna med potentiella arbetsgivare.
Mina kommentarer bygger i stor utsträckning på denna bok:


Louise Brown i Expressen om korruption

Louise Brown i Expressen påminner oss om Ilmar Reepalus omdiskuterade Sydafrikaresa (utan att nämna honom vid namn)
En rikskänd kommunpolitiker åtalades 2006 för mutbrott. En IT-företagare som gjort affärer med kommunen och landstinget för 100 miljoner kronor 2000-2005 bjöd honom på en resa i Sydafrika med safari och zulukung på programmet. Även den lokala landshövdingen fick följa med. Åklagaren yrkade på att resan hade klar anknytning till kommunpolitikerns tjänsteutövning. Tur för männen att de, enligt egen utsago, inte kände till att företagaren gjorde affärer med deras organisationer. Och desto viktigare, de var ju goda vänner redan innan resan. Hovrätten ansåg nämligen att det afrikanska äventyret kunde ses som en privat uppvaktning inom ramen för ett normalt vänskapsförhållande. Männen friades.
[...] Och vad hände med kommunpolitikern som åkte till Afrika? Han leder just nu regeringens utredning om vinster i välfärden.

Om korruption i Ekots lördagsintervju

Lördagsintervjun i p1 är utökad med lite prat och analys, och i första programmet var jag med och dyftade korruption (tillsammans med statsvetaren Andreas Bågenholm).
Min analys i korthet: Alla makthavare kan korrumperas om de sitter länge, inte gramskas tillräckligt och utsätts för frestelser. Bästa sättet att minimera korruptionsproblem: Undvik system som förutsätter att politiker och makthavare är änglar som ständigt agerar med samhällets bästa för ögonen.
När det gäller den senaste skandalen: Margot Wallström och kommunal kan tveklöst kritiseras. Men det är knappast någon nyhet att centrala hyresrätter i Sverige allokeras genom köer och kontakter. Kanske ska lite kritik också riktas mot den icke-fungerande hyresmarknaden?