Före 1990 fann i Sverige en särskild änkepension, som utgick till en avliden mans änka. Ur ett jämställdhetsperspektiv var avskaffandet begripligt: Någon motsvarande ersättning för män fanns inte. Dessutom var konstruktionen sådan att ju högre pension för mannen och ju lägre för kvinnan, desto högre änkepension. 1989 bestämdes att denna skulle avskaffas fr o m 1 januari 1990, men finnas kvar för par som gift sig innan detta datum. Det är fullt möjligt att gissa vad som skulle hända, men magnituden går inte av för hackor:


Det festliga slutar inte där. I en IFAU-studie konstateras att möjligheten att få änkepension inte tycks vara tillräckligt för ett lyckat äktenskap:
par som gifte sig under det sista kvartalet 1989 hade ungefär 26 procent högre skilsmässorisk jämfört med kontrollgruppen.