Visar poster taggade basinkomst:

Två radioprogram om basinkomst

2014: Jag, Cecilia Paulsson, Roland Paulsen m fl i OBS om basinkomst.
1 maj 2016: Jag, Katerin Mendez och Anne-Marie Pålsson i Filosofiska rummet om basinkomst.
I båda programmen intar jag mellanpositionen: Jag avvisar inte principen om en universell lägstanivå, men jag avvisar de flesta förespråkaes idé om vilka nivåer som är realistiska.
Mer om ämnet här (2006!), . (2010, med intressant kommentarstråd) här (2013),
samt slides till mitt föredrag p åABF förra våren, "Är det dags att införa basinkomst?"

Två läsvärda texter om basinkomst

Intressant nog har två liberaler nyligen publicerat positiva texter om basinkomst, sannolikt med anledning av försöksverksamheten som stundar i Finland.
Isobel Hadley-Kamptz skriver på kit.se:
Men i Sverige har det blivit en extrem vänsterhippieuppfattning att förorda basinkomst och Miljöpartiet har regelbundet hånats för sitt ställningstagande i frågan. Basinkomsten har framställts som lika verklighetsfrånvänd som andra gamla mp-linjer om att förbjuda ränta eller värna om elallergiker. [...] Väldigt långt från batikfärgerna i ABF-huset argumenterar den kamrerlike centerpartistiske finske statsministern Juha Sipilä stillsamt för att en basinkomst kommer att öka drivkrafterna att arbeta och minska byråkratin, effektivisera och spara pengar åt staten. Andra motiv är att anpassa välfärdssystemen efter en ny arbetsmarknad och en ny ekonomi.
Adam Cwejman argumenterar i Milton Friedmans anda:
Fördelen med basinkomst, om den utformas på det sätt som Friedman föreslog, är att man skapar en grundtrygghet samtidigt som systemet underlättar för människor att arbeta, i stället för ett omfattande bidragssystem. Dessutom kan de många bidragssystemen som i dag är behovsprövade och dyra att administrera ersättas. Dagens system leder till svinn, felaktiga beslut och fusk. Varför behålla en enorm offentlig byråkrati när alternativet är ett enkelt och förutsägbart system utan handläggningstider?
Dagens försörjningssystem är skadligt av flera skäl. Den som erhåller stöd kan varken äga kapital, lägenhet eller bil. Tryggheten som bidragssystemet skapar vilar på en falsk grund. Som bidragsmottagare måste du konstant utvärderas och prövas. Det handlar om en sorts offentlig livegenskap där du, månad efter månad, står med mössan i hand.

Min artikel i Arena om medborgarlön och tiggande finns nu tillgänglig på nätet.

Min artikel i Arena om medborgarlön och tiggande finns nu tillgänglig på nätet. Det är bra timing, ty diskussionen om tältlägret på industritomten i Malmö har gjort frågorna aktuella. Här är essensen av artikeln:
Även när uppehållsrätt saknas ska bistånd ges för att avhjälpa en akut nödsituation. Socialtjänstlagen ger alltså tiggare i Sverige – inte bara svenska medborgare – rätt till åtminstone någon form av stöd från kommunen. [...] Grundfrågan är vilket stöd vi är beredda att ge via skattsedeln till människor som inte kan försörja sig och som inte är svenska medborgare, men som likväl befinner sig i landet för att tigga och leta arbete. Svenska kommuner har länge trevande sökt svar på den frågan. [...] Kanske enas vi i ett första skede om att tillgång till vatten, bajamajor och någonstans att tälta är vad det offentliga erbjuder alla i Sverige, oavsett hur aktivt man söker arbete. Högre nivåer är tänkbara, men den övre gränsen sätts inte bara av vad som är normativt önskvärt, utan också av vad som är ekonomiskt möjligt i en värld med betydande rörlighet över nationsgränser. Den som vill införa en basinkomst som inte är knuten till medborgarskapet måste således ställa in sig på att den realistiska nivån är väldigt låg.

Om medborgarlön på ABF

I går höll jag ett osannolikt välbesökt föredrag om medborgarlön/basinkomst på ABF. Mattias Lundbäck skriver om seminariet här (och har även tagit bilden på publiken).
http://www.ekonomism.us/files/2015-05/dsc02113.jpg
Bilderna (från slideshare):
Några ytterligare tips för den intresserade:
Här diskuterar jag basinkomst i OBS i P1 med Roland Paulsen och Cecilia Paulson

Här är en läsvärd atikel i The Atlantic med titeln "The Conservative Case for a Guaranteed Basic Income":
The idea isn’t new. As Frum notes, Friederich Hayek endorsed it. In 1962, the libertarian economist Milton Friedman advocated a minimum guaranteed income via a "negative income tax." In 1967, Martin Luther King Jr. said, "The solution to poverty is to abolish it directly by a now widely discussed measure: the guaranteed income." Richard Nixon unsuccessfully tried to pass a version of Friedman’s plan a few years later, and his Democratic opponent in the 1972 presidential election, George McGovern, also suggested a guaranteed annual income.

För ett bra tag sedan sammanfattade jag min syn i frågan i denna artikel:
Bergh, Andreas (2006) "Negativ skatt istället för passivt bidragstagande". Stockholms Fria Tidning. 2006-03-18
Den tycks vara svår att hitta på nätet, varför jag har gjort ett google doc här.

En lite nyare artikel är "Basinkomst är inget radikalt förslag" från Smedjan 2017. Den bidrog sannolikt till att jag två år senare deltog i ett SNS-seminarium om frågan, som kan ses på nätet, där jag gör ett försök att strukturera debatten och reda ut vad vi egentligen är oeniga om.

Jag fick också vara en av två discussants när Phillippe Van Parijs gästade Institutet för Framtidsstudier och presenterade boken "A Radical Proposal for a Free Society and a Sane Economy".