Bland det mest intressanta i nya rapporten från arbetsmarknadsekonomiska rådet är fördjupningsruta 3.1. Den testar om olika former av visstidsanställningar faktiskt fungerar som språngbräda till en tillsvidareanställning genom att jämföra med individer som är arbetslösa.
Bakgrunden är enkelt uttryckt att vissa har hävdat att exempelvis ett vikariat är bättre än inget jobb alls bl a då det ökar sannolikheten att få en tillsvidareanställning, medan andra menar att risken är att man fastnar i ett träsk där vikariat och arbetslöshet varvas.
En sammanfattning av vad som görs och resultaten:
  • Undersöker övergångssannolikheterna till tillsvidareanställning för visstidsanställda och arbetslösa i åldern 20-­64 år med kvartalsindividdata från AKU år 2005­-15
  • länkat årsvisa data för arbetsinkomst från LISA-databasen för att ta hänsyn till tidigare arbetslivshistoria (dvs innan ind blev visstidsanställd eller arbetslös)
  • beroende variabel: ett om individen övergått till tillsvidareanställning, annars noll. OLS-regressioner på ett respektive tre kvartals sikt
  • Kontrollvariabler har förväntat tecken: högre ålder, högre utbildning, högre arbetsinkomst föregående år och status som gift eller sammanboende förenade med högre övergångssannolikheter, medan högre regional arbetslöshet minskar dessa
Resultat:
  • visstidsanställning innebär större möjligheter till tillsvidareanställning än arbetslöshet,
  • stora skillnader mellan olika typer av visstidskontrakt.
  • utomeuropeiskt födda har större fördel av nästan samtliga former av visstidsanställningar (även sådana som överlag är förknippade med låga övergångssannolikheter)
Resultaten är intressanta av flera skäl: För två år sedan slog Tankesmedjan Tiden fast att enkla jobb inte är en språngbräda på basis av en rapport som dock inte hade data som följer individer över tiden, och som således inte alls kunde testa språngbrädehypotesen, vilket också tydligt står i rapporten. Jag skrev om detta här.
Detta är också den sista rapporten från rådet, och nedläggningsbeslutet ter sig särskilt underligt med tanke på hur mycket angelägen kunskap som finns bara i denna rapport. Förhoppningsvis finns det tid att ändra sig!