Sven Teglund, bloggare och konstnär, har läst min artikel i dagens samhälle om det problematiska när kommuner sätter stort fokus på befolkningstillväxt:
Bergh avslutar med en viktig slutsats; varje kommun bör fokusera på kvalitet i sina kärnuppgifter och på att de som valt att bo i kommunen ska vara nöjda och ha det bra.
I Luleå är det ett stort fokus på alla de personer som ännu inte flyttat hit, de potentiella inflyttarna, vilka ses som lösningen på de flesta av våra problem. Kommunen lägger mycket resurser i den pågående kommuntävlingen, till och med betalar man en lokal i Austin
Det där sista hade jag helt glömt - men detta påminde mig om att jag faktiskt skrivit en kolumn enbart om Luleås filial i Austin, Texas. Vad har hänt där sedan dess? Ganska många tycks nyss ha varit på SXSW-konferensen.
Luleå Näringsliv Besöker Austin för att på närmare håll granska innovationssystem och start-upp verksamheter. Luleå Näringsliv ska även tillsammans med Arctic Game Lab och representanter från Austin utveckla idéer kring en spelutvecklingsutbildning som planeras i Luleå. Tillsammans med Artic Game Lab åker Luleå Näringsliv till Austin och SXSW, i mitten av mars 2018.
Arctic Business Incubator jobbar även de sedan en tid aktivt med flera USA etableringar. ABI kommer även att besöka Austin och South by Southwest (SXSW) tillsammans med företag från Luleå.
Att fundera på: Hur många kommunpolitiker och tjänstemän åkte till SXSW-konferensen, och hur motiverat var det? Borde andra svenska kommuner också skicka folk dit? De kanske de gjorde... (2015 var åtminstone Malmö stad också där)
not: Enligt wikipedia är South by Southwest (SXSW) en festival som innehåller musik, film och interaktiva medier. De tre olika delfestivalerna anordnas relativt separat med skilda start och slutdatum. Musikfestivalen brukar räknas som världens största i sitt slag, det spelar över 1400 band på festivalen