Så här ser mitt Visbyprogram ut i år:


Jobb ger integration – mer än någonting annat

Svenskt Näringsliv
2/7 2018, 09:00 - 10:00 Hamngatan 3, "Svenskt Näringslivs trädgård" Seminarium Integration/mångfald, Sysselsättning/arbetsmarknad

Akademikernas a-kassa, IF Metalls a-kassa
2/7 2018, 13:15 - 14:15 E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, "Sal E30" Seminarium Ekonomi, Sysselsättning/arbetsmarknad

Vem ska ha makten över ditt sparande - du, fondbolagen eller staten?

Fondbolagens förening
2/7 2018, 15:00 - 15:45 Tage Cervins gata 3C, "Skandias trädgård" Samtal Ekonomi, Demokrati

Hur ser behovet av anställningstrygghet ut på framtidens arbetsmarknad?

Almega
3/7 2018, 09:00 - 10:00 Almedalens Hotell, Strandvägen 8, "Tjänsteföretagens hus - powered by Almega" Seminarium Näringsliv, Sysselsättning/arbetsmarknad


Basinkomst – en revolutionär reform eller ett billigt sätt att ta hand om fattigdom?

Syretidningarna
3/7 2018, 11:00 - 11:50 Södra Kyrkogatan 6, "Syregården, Stora Scen" Seminarium Ekonomi


Därefter flyr jag ön för att kolla på sport i lugn och ro (Wimbledon såklart).