Från dagens dragning om framtidstrender på eventet "Visioning the future" som hölls på Ideon Science Park och är en del av Skåne Innovation Week.
Slides finns som vanligt på slideshare. Som framgår var tanken att göra presentationen med Joakim Wernberg, men det satte flygtiderna stopp för.
Actionbild:
Noterabelt i övrigt: (hann tyvärr inte vara kvar på hela eventet)
ARMs produkter används av 70% av världens befolkning, trots att nästan ingen känner till dem.
Volvos representant visade en bil som påstods vara som ett spa på insidan, och ska tydligen lansera idén att man hyr bilar snarare än köper dem.