Visar poster taggade media:

Om "Hjälpas åt" hos Nordegren och Epstein i P1

Jag fick dryfta min bok "Hälpas åt" hos Nordegren och Epstein i P1 nyligen - tillsammans med ingen mindre än Bengt Ohlsson, som skrivit en barnbok om pengar.
Med tanke på att min och Bengts bok nog inte har något gemensamt alls, blir det ett oväntat rimligt samtal (börjar 27 minuter in i programmet).
Sidan med recensioner av boken har nu uppdateras med Bengt Ohlssons omdöme (som jag väljer att tolka som lågmält beröm...)

Om idévärlden i SVT, procedurrättvisa och polarisering

I kväll kl 20.00 sänds ett avsnitt av idévärlden i SVT (som redan nu kan ses på SVT play) där jag försvarar idén om procedurrättvisa och argumenterar för att inkomstklyftor kan vara både försvarbara och rättvisa. Intressant nog kablades först ut en annan variant av min tes, nämligen att
Nationalekonomen Andreas Bergh tycker att vi istället för att motverka inkomstklyftor bör öka ojämlikheten i samhället. Det stimulerar ekonomin vilket leder till ökat välstånd för alla.
Intressant nog tycker jag inte så, och det är inte heller vad jag argumenterar för i den lilla film man får göra i samband med programmet. Argumentet - som brukar kallas trickle down - tas upp av programledaren under intervjun och jag får tillfälle att förklara att jag inte är särskilt förtjust i det. Efter påpekande ändrades dock beskrivningen föredömligt av SVT:
Nationalekonomen Andreas Bergh argumenterar för att stora inkomstklyftor kan vara både rättvisa och försvarbara.
I diskussionen efteråt öppnar filosofidoktorn Katharina Berndt Rasmussen med att kritisera idén om absolut äganderätt, vilket var lite synd eftersom den inte förkommer i min tes eller är något jag är beredd att försvara. Framför allt är det synd att debatten (även i public service TV) tycks följa polariseringens logik så att ena positionen är att skatt är stöld och andra positionen är att världens högsta marginalskatter är försvarbara eftersom de minskar ginikoefficienten för årlig disponibel inkomst.
Studion är i vilket fall som helst mycket mysig!

Efterlyses: Nyckeltal och bedömningnormer för personalresor

I rapporteringen om Svenska kyrkans resor utomlands saknas genomgående uppgifter som gör det möjligt för läsaren att värdera hur stor upprördhet som är motiverad. Här är exempel från DI och Svenskan, som båda bygger på TT-telegram. I artiklarna saknas uppgifter om:
  1. kostnad per deltagare
  2. hur ofta dylika resor företages
  3. i vilken grad skattemedel används eller i vilken utsträckning utsträckning organisationen gynnas av en monopolställning som staten upprätthåller.
Det faktum att artiklarna fokuserar på totalbelopen trots att deltagarantal nämns, tyder på att journalister hellre skriver om stora totalbelopp än om relativt rimliga per capita-belopp. (Som påpekats i Lilla Drevet ter sig vissa av kyrkans resor snarast prisvärda.) Ironiskt nog torde också höga deltagarantal bidraga till möjligheten att få bra priser per deltagare. Risken finns således att ett antal festligheter som varit mer slösaktiga mycket väl kan ha flugit under journalisternas radar.
Det borde vara standard att vid dylika skandaler alltid redovisa kostnadsbeloppen per capita och år. Dessutom bör föras en diskussion kring vilka nivåer som är rimliga för personalvårdande insatser av detta slag. Idag tycks det snarast vara antalet nollor i totalbeloppen, och bortgjordheten hos de överraskade intervjuoffren, som avgör skandalens tyngd.

Ett tips för att förstå Trump och SD

En del i första halvan av This American Life avsnitt 578 ger någon form av förståelse för fenomenet Trump i USA, bl a genom att fokusera på förvåningen hos Trumps motståndare när avslöjanden som normalt sett borde leda till minskat stöd för en kandidat istället har ingen eller t o m omvänd effekt på stödet för Trump. När Trumps motståndare försöker göra en skandal av att han uttryckt sig nedsättande om kvinnor, hjälper de i själva verket Trump att få uppmärksamhet och stöd, efter som många av hans anhängare är relativt ointresserade av politik men tycker att Trumps olika uttalanden är tuffa.
En fundering: En liknande mekanism finns i Sverige rörande Sverigedemokraterna. Nyheter av typen
Aftonbladet kan i dag avslöja att en känd islamhatande bloggare inte bara umgicks med SD-toppar utan även arbetade åt partiet
lär knappast leda till minskat stöd för SD, snarare motsatsen.

Två radioprogram om basinkomst

2014: Jag, Cecilia Paulsson, Roland Paulsen m fl i OBS om basinkomst.
1 maj 2016: Jag, Katerin Mendez och Anne-Marie Pålsson i Filosofiska rummet om basinkomst.
I båda programmen intar jag mellanpositionen: Jag avvisar inte principen om en universell lägstanivå, men jag avvisar de flesta förespråkaes idé om vilka nivåer som är realistiska.
Mer om ämnet här (2006!), . (2010, med intressant kommentarstråd) här (2013),
samt slides till mitt föredrag p åABF förra våren, "Är det dags att införa basinkomst?"