Varför spekulera kring vad som kommer att hända när allt fler jobb utförs av robotar - när denna trend har pågått så länge att den kan undersökas med historiska data?
Det är vad Guy Michaels och Georg Graetz gör i ett nytt working paper (här sammanfattat i ett längre blogginlägg).

Resultaten i korthet:
  • De undersöker "the economic impact of industrial robots, using new data on a panel of industries in 17 countries from 1993-2007"
  • "The increased use of robots raised countries’ average growth rates by about 0.37 percentage points. We also find that robots increased both wages and total factor productivity"
  • "robots had no significant effect on total hours worked, there is some evidence that they reduced the hours of both low-skilled and middle-skilled workers"
Författarna beräknar också prisutvecklingen, i form av två nominella prisindex. När kvalitet beaktas har alltså det nominella priset på industrirobotar 2005 fallit till en femtedel av vad det var 1990. Under samma period ökade lönerna nominellt 58 procent i dessa sex länder.
Tanken att robotisering är något nytt som nu står för dörren är alltså fel. Den har pågått ett bra tag. Det hindrar naturligtvis inte att kommer att skapa stora förändringar, i synnerhet då den även fram över lär medföra minskat antal arbetade timmar för "low-skilled and middle-skilled workers".