I höstas intervjuades jag av Bengt Westerberg (!) i serien En bok, en författare. Intervjun kan nu ses på nätet. De jobbar mycket med närbilder...
I senaste Lunds universitet meddelar (LUM) finns en intervju med tre forskare som syns i debatten: Jag själv, Roland Paulsen och Inger Enkvist.

Intervjun med Roland är intressant på många sätt. Bl a finns följande:
De senaste fyrtio åren har produktiviteten ökat kraftigt i Sverige och vinsterna rakat i höjden. Trots det låg reallönerna stilla 1976–1996 och inte förrän i mitten av nittio-talet började de stiga något.
Det är korrekt. Det är dock intressant att fundera på vad de dåliga reallönerna berodde på. Nominellt sett ökade lönerna ju enormt under denna period, men det mesta åts alltså upp av inflation.

Under perioden devalverade Sverige 5 gånger, vilket sänkte värdet på kronan kraftigt. I praktiken var detta en omfördelning från konkurrenskraftiga delar av näringslivet till sektorer som varvs- och fordonsindustrin, som hade stora problem.