Mot slutet av alliansens regeringsinnehav förekom mycket diskussion kring vad som hänt med skatteintäkterna och resurserna till den offentliga sektorn. Som vanligt i valrörelser förekom överdrifter från båda sidor, men framför allt på högersidan gjordes ofta poängen att skatteintäkterna ökat sedan 2006, illustrerat av stapeldiagram över totala skatteintäkter i nominella tal.

Sådan statistik är naturligtvis helt missvisande eftersom den inte ens korrigerar för inflationen. Den är förvisso inte särskilt hög i Sverige, men över två mandatperioder gör det likväl betydande skillnad. En annan faktor att beakta är att folkmängden växer: Vi är fler som betalar skatt, men vi är också fler som nyttjar den offentliga sektorn.
Som framgår av figuren gör detta inte lika stor skillnad, men likväl var de reala skatteintäkterna per capita något lägre 2012 än 2006.


Eftersom alliansens besparingar främst låg på transfereringarna, kunde skattesänkningarna kombineras med ökade resurser till den offentliga konsumtionen (vård, skola och omsorg). Johan Fall och Mikael Witterblad har skrivit en bra rapport om detta.

(Bilden kommer från gamla bloggen, där den numera fallit bort. Uppdatering med data för 2013 och 2014 kanske kommer!)