OECD-data, 2012.
Tolkning: I USA är invandrare överrepresenterade bland enkla jobb. I Sverige är mönstret det motsatta.