Beräknat från SCB:s statistikdatabas. Sysselsättningen för utrikesfödda år 2005 var 83,3 av dito för inrikesfödda. 2014 var samma siffra 86,6%.